Be Well Zorgprofessionals wenst je heel fijne feestdagen en een gelukkig 2020!

Het is voor veel zorgprofessionals en zorgbedrijven geen gemakkelijk jaar geweest. Het verlenen van zorg wordt steeds moeilijker en intensiever als gevolg van bezuinigingen. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar leidt ook tot een toename van de werkbelasting en afname van de veiligheid. Steeds meer cliënten moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zijn afhankelijk van familie, vrijwilligers en mantelzorgers. De aandacht binnen de zorgbedrijven gaat dus steeds meer uit naar de ‘zware gevallen’. Dit geldt zowel voor de jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg maar ook voor de verzorgings- en verpleeghuizen. De veiligheid voor de medewerkers komt in het geding en het ziekteverzuim loopt sterk op. Ook verlaten veel ervaren zorgverleners de zorg omdat het werk fysiek en emotioneel te zwaar wordt. Gegeven de vergrijzing en ontgroening in Nederland, betekent dit dat de zorg extra hard getroffen wordt door schaarste op de arbeidsmarkt. Vacatures staan heel lang open of worden helemaal niet ingevuld. Er is binnen de zorg sprake van een ‘war for talent’.
 
Ook Be Well wordt geconfronteerd met deze enorme schaarste en weet als geen ander dat een ‘simpele’ vacature plaatsen op een website of job board niet tot de gewenste reacties van kwalitatief goede kandidaten leidt. Om toch schaars talent aan te kunnen trekken, gaat Be Well naar haar doelgroepen toe om hun persoonlijk te overtuigen van de mooie kansen die de zorgmarkt biedt. Onze deelname aan de banenbeurzen van Zorg aan Zet in Sittard en Tegelen, het NIP Congres in Utrecht en recent de Nursing Experience in Ede, heeft vele contacten opgeleverd met kandidaten die toe zijn aan een nieuwe uitdaging.
 
Ook heeft Be Well in de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in employer branding. We hebben ons company DNA opnieuw laten ontwikkelen en een nieuwe huisstijl, nieuwe website en nieuwe social media laten ontwikkelen. Om talent te lokken, te boeien en te binden zijn we nog een stapje verder gegaan. We hebben geïnvesteerd in radiocommercials, vlogs en social media filmpjes om de ervaringen van onze zorgprofessionals met iedereen te delen. Als ‘witte raaf in de detachering van zorgprofessionals’ hebben we zelfs de aandacht getrokken van het Tv-programma Holland van Boven en zijn we o.a. te zien in de Tv-uitzending van 5 januari 2020, rond de klok van 13.00 uur. Hierin wordt onze unieke werkwijze mooi in beeld gebracht en wij hopen dat je er met plezier naar zult kijken! In het nieuwe jaar zul je veel van Be Well gaan horen en zien, waarin onze nieuwe pay off ‘Met je hart op de juiste plek’ een centrale plaats krijgt.
 
Om onze zorgprofessionals optimaal te coachen en zich persoonlijk te laten ontwikkelen, zijn we al ver met de ontwikkeling van de Be Well Academy. Veel medewerkers hebben al een OMA training of BHV gevolgd en onze intervisiebijeenkomsten worden goed bezocht. Binnenkort start een meerdaagse opleiding ‘Brain Blocks’ om gerichte begeleiding en zorg te kunnen leveren aan autisten. In 2020 gaan we e-learning invoeren en zullen we gerichte opleidingstrajecten of carrière paden gaan aanbieden aan onze kandidaten en medewerkers, waardoor de vereiste EVC’s of registraties zoals SKJ behaald kunnen worden.
 
Ook in 2020 blijven wij investeren in groei. Door onze aandacht te focussen op het lokken, boeien en binden van zorgtalent, hebben we het volste vertrouwen erin om onze klanten ook in 2020 te kunnen voorzien van gemotiveerde, betrokken en deskundige zorgprofessionals. En onze kandidaten en medewerkers een mooie baan of carrière te bieden in de zeer dynamische zorgsector. 

Laten we er weer een mooi jaar van maken en samen verder groeien. Wij blikken trots terug op een jaar vol hoogtepunten en kijken met vertrouwen vooruit naar 2020! 
 
Be Well
Met je hart op de juiste plek!
 
Arthur Pechholt
Directeur