Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Be Well Zorgprofessionals. Door deze website te bezoeken of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud, samenstelling en publicaties van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie die de website bevat altijd volledig, correct of vrij van technische of typografische fouten is. Informatie op deze website kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ondanks alle zorg die besteed wordt aan deze website, aanvaardt Be Well – of enige derde die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site – geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van het gebruik van deze site, daarmee verbonden hyperlinks, fouten en/of omissies in de inhoud daarvan. Als bezoeker van onze website ben je zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen onder andere (maar niet beperkt tot) Trojan horses, virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.

Deze website, met inbegrip van de vormgeving, onderliggende software alsmede alle inhoud, grafische voorstellingen en foto’s zijn door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen en of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Well. Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.