Be Well Informed

Wegens groei en professionalisering is Be Well de afgelopen tijd druk bezig geweest met de ontwikkeling van een eigen intranetomgeving. Afgelopen oktober is dit intranet, Be Well Informed, live gegaan!

Alle zorgprofessionals en andere collega’s die aan Be Well verbonden zijn hebben dankzij Be Well Informed alle relevante informatie op één plek verzameld staan en altijd en overal tot hun beschikking. Hiermee hopen we onze collega’s nog beter te ondersteunen, te informeren over onze activiteiten en te betrekken bij de ontwikkelingen binnen Be Well. We maken het onze zorgprofessionals graag zo makkelijk mogelijk, zodat zij hun handen vrij hebben om te doen waarvoor ze zo hard nodig zijn…

Daarnaast heeft Be Well Informed als doel om de onderlinge betrokkenheid tussen onze zorgprofessionals verder te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een smoelenboek geïntegreerd waarmee het heel makkelijk is om onderling contact te leggen en overzichtelijk is wie je kan benaderen om over bepaalde onderwerpen te sparren.

Met de ontwikkeling van Be Well Informed hebben we binnen Be Well weer een mooie professionaliseringsslag gemaakt. Daarnaast is ook de Be Well Academy volop in ontwikkeling. We blijven investeren in groei, om onze medewerkers en kandidaten een mooie carrière te bieden in de zorgsector!