SNA certificering gecontinueerd!

Ook in onze 2de audit zijn er géén afwijkingen of verbeterpunten geconstateerd door de inspecteurs. Dit houdt in dat we aan alle eisen voldoen die deze norm stelt aan onze financiële-, loon- en personeelsadministratie en de afdracht van omzet- en loonbelasting. Deze hernieuwde certificering toont aan dat Be Well een betrouwbare detacheerder is voor haar klanten. Hier zijn we natuurlijk enorm trots op.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. 

Waar zijn we op beoordeeld?

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.