SNA gecertificeerd!

We zijn officieel geregistreerd in het Register SNA! Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. 

Waar zijn we op beoordeeld?

  • – De identificatie van de onderneming;
  • – De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • – Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • – Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • – Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit houdt in dat we aan alle eisen voldoen die deze norm stelt aan de financiële-, loon-, personeelsadministratie en de omzet- en loonbelasting voor een detacheringbedrijf. Hier zijn we natuurlijk enorm trots op.