Investeren in eigen ontwikkeling

In augustus 2016 startte ik in dienst van Be Well, als gedragswetenschapper bij XONAR. Na een jaar kreeg ik een jaarcontract bij XONAR aangeboden. Het persoonlijke contact en de connectie met Be Well is hierna echter altijd behouden.

Toen Be Well in oktober 2017 intervisiegroepen voor Psychologen, Orthopedagogen, GZ-Psychologen en Psychiaters van Be Well in het leven riep, kreeg ik de uitnodiging om aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

Omdat deze intervisie mij de kans biedt om te leren van en kennis en kunde te delen met andere professionals in mijn vakgebied, heb ik meteen ‘ja’ gezegd tegen deze kans!

Mijn intervisiegroep bestaat uit collega’s die werkzaam zijn in diverse organisaties, onder andere binnen de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Dit levert een mooie mix van kennis en ervaring op.

Tijdens de intervisie bijeenkomsten worden inhoudelijke thema’s besproken. Daarnaast worden er casussen uit de praktijk besproken, aan de hand van de oplossingsgerichte intervisie methode. Door te reflecteren op je eigen handelen en persoonlijk functioneren, en mogelijke oplossingen te bespreken met collega’s, kun je jezelf verder ontwikkelen als professional.

Be Well zet deze intervisiegroepen in ten behoeve van deskundigheidsbevordering van medewerkers en voor de benodigde registraties (o.a. SKJ/NVO). Ik ben dan ook heel blij dat ik als ex-medewerker van Be Well ook mag deelnemen, om te investeren in mijn eigen ontwikkeling.

Aukje Vries

Terugblik Intervisie