Be well jaar recap
Be well jaar recap

Zorgtrends: Terugblik op 2023 en vooruitzicht op het nieuwe Jaar

Zelfstandigen in de zorg 2023

In het afgelopen jaar is opmerkelijk nieuws gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): het aantal zelfstandige ondernemers in de zorg is met maar liefst 22.000 toegenomen. In 2021 waren er nog 156.000 zelfstandigen in de zorg, en in 2022 is dit aantal gestegen naar 178.000. Vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) domineren deze groei, met 75% van het totale aantal zelfstandigen.

Veranderende arbeidsmarkt in de zorg 2023

Deze stijging van het aantal zelfstandigen in de zorg, die 14% hoger ligt dan de stijging op de rest van de arbeidsmarkt (7%), lijkt deels een inhaalslag te zijn. Toch blijft het aandeel zelfstandigen in de zorg (11%) lager dan het totale percentage in de beroepsbevolking (16%).

De motivatie achter deze veranderingen in de arbeidsmarkt blijkt divers te zijn. Veel zelfstandige ondernemers waarderen de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en hoeveel ze werken. Ook het aantrekkelijkere salaris voor zelfstandigen wordt vaak genoemd, vooral door mannen. Vrouwen geven aan dat de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren een belangrijke factor is.

Impact op flexwerkers en zorgkosten 2023

De toename van zelfstandigen lijkt echter niet zonder gevolgen te zijn. Het aantal flexwerkers in de zorg is gedaald van 412.000 naar 406.000. Deze veranderingen hebben mogelijk invloed op de kosten, aangezien zzp’ers vaak hogere tarieven hebben dan werknemers in loondienst.

Vooruitblik op zorgtrends in 2024

Technologische integratie in de zorg

De zorgsector zal in 2024 getuige zijn van verdere integratie van technologie. Kunstmatige intelligentie (AI), data-analyse en telezorg zullen naar verwachting leiden tot geavanceerdere gezondheidsapplicaties, nauwkeurigere diagnosemethoden en verbeterde behandelingsmogelijkheden. De trend van voortdurende ontwikkelingen in AI zal zich waarschijnlijk voortzetten, waarbij AI wordt ingezet bij het analyseren van beeldvormende scans, medicatievoorschriften en gezondheidsapps.

Meer gepersonaliseerde zorg

De opkomst van AI zal ook leiden tot meer gepersonaliseerde zorg in 2024. Door de unieke genetische samenstelling van individuen kan AI op maat gemaakte behandelingen en therapieën voorstellen. Dit zal de efficiëntie en effectiviteit van zorgverlening vergroten.

Thuismonitoring en kostenbesparing

Een toenemende vraag naar thuiszorg, gecombineerd met personeelstekorten, zal leiden tot een grotere rol voor thuismonitoring in 2024. Deze vorm van zorgverlening op afstand stelt patiënten in staat om zelf metingen thuis uit te voeren en deze gegevens via een app of kastje met hun zorgverleners te delen. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en het verminderen van de werkdruk op zorgverleners.

Groei van zelfstandigen in de zorg

De trend van een groeiend aantal zelfstandige ondernemers in de zorg zal naar verwachting in 2024 voortzetten. De flexibiliteit die zzp’ers bieden, past bij de wensen van de jongere generatie, die steeds minder geneigd is om fulltime bij een vaste werkgever te werken.

Conclusie en Samenvatting

Be Well erkent de dynamiek en uitdagingen in de snel evoluerende zorgsector. De verschuiving naar meer zelfstandig ondernemerschap en de integratie van technologie vereisen flexibiliteit en innovatie. Als reactie op deze trends zal Be Well blijven streven naar hoogwaardige zorgoplossingen:

  • Unieke Matching: Het unieke matchingsysteem wordt geoptimaliseerd om perfecte matches tussen zorgprofessionals en organisaties te garanderen.
  • Flexibiliteit voor Zzp’ers: Be Well ondersteunt zelfstandige zorgprofessionals door hen te koppelen aan relevante opdrachten in Limburg en Brabant.
  • Gedetacheerde Posities: Zorgprofessionals kunnen genieten van afwisseling en uitdaging door gedetacheerde posities aan te gaan.

Be Well combineert een breed netwerk, diepgaande zorgkennis en persoonlijke betrokkenheid om de behoeften van zorgprofessionals en organisaties te vervullen, waardoor zij de juiste match vinden in een snel veranderende zorgomgeving.